Istraživanje javnog mnijenja: DOMINACIJA WEB MEDIJA, NAJPOPULARNIJI ZABAVNI I SPORTSKI SADRŽAJI

Mediji mogu ostvariti višestruko pozitivnu ulogu u razvoju društva ili zemlje kada obavještavaju o nekim bitnim novinama u društvu. Medijske kampanje su jedan od načina kojima se mijenjaju navike ljudi. Njihov rezultat je teško vidljiv, nikada nije odmah mjerljiv, a učinci uvijek dolaze poslije. Pa ipak, danas je teško zamisliti akciju kojom se nešto želi … Nastavi čitati Istraživanje javnog mnijenja: DOMINACIJA WEB MEDIJA, NAJPOPULARNIJI ZABAVNI I SPORTSKI SADRŽAJI

IZVJEŠTAJ O STANJU U BIH U ODNOSU NA SEKSUALNO NASILJE NAD DJECOM

Udruženje Medijske inicijative u saradnji sa Media plan institutom, Udruženjem za saradnju roditelja i škola u BiH i Centrom za mentalno zdravlje, Zenica sačinile su Izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini u odnosu na seksualno nasilje nad djecom. Izvještaj je sačinjen na osnovu podataka o slučajevima seksualne zloupotrebe iz 73 centra za socijalni rad, … Nastavi čitati IZVJEŠTAJ O STANJU U BIH U ODNOSU NA SEKSUALNO NASILJE NAD DJECOM