Finalni izvještaj analize medija i političara na društvenim mrežama: U RASPONU OD SECESIONIZMA DO UKIDANJA ETNIČKIH MODALITETA DRŽAVE

Šesnaesti parlamentarni izbori održani su 2. oktobra u Bosni i Hercegovini. Prvi su bili 1990. godine, kada je BiH bila Republika Jugoslavije. Nakon rata, od 1996. godine do 2022. godine, u nezavisnoj BiH održano je 15 izbora – 14 redovnih (opštih i lokalnih) i jedni prijevremeni (u RS). Međunarodna zajednica, koja je do 2008. godine … Nastavi čitati Finalni izvještaj analize medija i političara na društvenim mrežama: U RASPONU OD SECESIONIZMA DO UKIDANJA ETNIČKIH MODALITETA DRŽAVE

4. izvještaj monitoringa medija i društvenih mreža – Izbori 22

Glavni nalazi monitorisanog perioda U zadnjem monitoring ciklusu vrlo prisutna tema na većini medija je bila integritet izbora, odnosno informacije koje bi mogle da pobude sumnju građana, pogotovo onih koji nisu pripadnici stranaka, da li će njihova izborna volja biti ispoštovana. Glavni izvor informacija za medije u Federaciji BiH i Buku iz Banjaluke je bila … Nastavi čitati 4. izvještaj monitoringa medija i društvenih mreža – Izbori 22

Preliminarni – trosedmični – izvještaj monitoringa sadržaja medija i društvenih mreža – Izbori 2022.

Medijske inicijative u ovom izvještaju donose rezultate i analizu rezultata prve tri sedmice  monitoringa značajnijih i utjecajnih medija i političara na društvenim mrežama Namjera je vidjeti kako mediji i političari i kandidati sa najviše pratilaca na društvenim mrežama prate kampanju za Opće izbore 2022. godine. Riječ je o preliminarnoj generalnoj analizi, a završni izvještaj koji … Nastavi čitati Preliminarni – trosedmični – izvještaj monitoringa sadržaja medija i društvenih mreža – Izbori 2022.

3. izvještaj monitoringa medija i društvenih mreža – Izbori 22

Medijske inicijative su pokrenule monitoring i analizu značajnijih i utjecajnih medija i političara na društvenim mrežama u periodu od 1. septembra do 2. oktobra 2022. godine. Namjera je vidjeti kako mediji i političari i kandidati sa najviše pratilaca na društvenim mrežama prate kampanju za Opće izbore 2022. godine s ciljem stvaranja profesionalnog medijskog okruženja koje … Nastavi čitati 3. izvještaj monitoringa medija i društvenih mreža – Izbori 22

2. izvještaj monitoringa medija i društvenih mreža – Izbori 22

Ovaj monitoring prvenstveno je fokusiran na komunikacijsku sferu medija, forme, pristupe i stajališta kao sadržaj u tim medijskim objavama. Osim pristupa medijima, posebna pažnja je usmjerena na najaktivnije aktere izbornog procesa na društvenim mrežama (kandidate i druge političare). Rezultati praćenja se dostavljaju medijima, nevladinim organizacijama, političkim partijama i nadležnim državnim tijelima, od kojih je ključna … Nastavi čitati 2. izvještaj monitoringa medija i društvenih mreža – Izbori 22

Monitoring i analiza sadržaja medija i društvenih mreža pred Opšte izbore 2022. sa posebnim fokusom na jezik mržnje, spinove i potencijalne lažne vijesti

Medijske inicijative su pokrenule monitoring i analizu značajnijih i utjecajnih medija i političara na društvenim mrežama u periodu od 1. septembra do 2. oktobra 2022. godine. Namjera je vidjeti kako mediji i političari i kandidati sa najviše pratilaca na društvenim mrežama prate kampanju za Opće izbore 2022. godine s ciljem stvaranja profesionalnog medijskog okruženja koje … Nastavi čitati Monitoring i analiza sadržaja medija i društvenih mreža pred Opšte izbore 2022. sa posebnim fokusom na jezik mržnje, spinove i potencijalne lažne vijesti

Istraživanje javnog mnijenja: DOMINACIJA WEB MEDIJA, NAJPOPULARNIJI ZABAVNI I SPORTSKI SADRŽAJI

Mediji mogu ostvariti višestruko pozitivnu ulogu u razvoju društva ili zemlje kada obavještavaju o nekim bitnim novinama u društvu. Medijske kampanje su jedan od načina kojima se mijenjaju navike ljudi. Njihov rezultat je teško vidljiv, nikada nije odmah mjerljiv, a učinci uvijek dolaze poslije. Pa ipak, danas je teško zamisliti akciju kojom se nešto želi … Nastavi čitati Istraživanje javnog mnijenja: DOMINACIJA WEB MEDIJA, NAJPOPULARNIJI ZABAVNI I SPORTSKI SADRŽAJI

Izvještaj zasnovan na analizi sadržaja medija u BiH – INFORMATIVNO POKRIVANJE AKTIVITETA NVO SEKTORA, ŽENSKIH PRAVA I ROMSKE PROBLEMATIKE

Od 8. januara do 28. januara 2019. izveden je monitoring ključnih informativnih mainstream medija o tome kako izvještavaju o aktivnostima nevladinog sektora, ženskim pravima i romskim pitanjima. Rezultati monitoringa su namijenjeni Romskom portalu UDAR za tematski i novinarski pristup (uglove) kao i drugim medijima te stručnoj javnosti koja prati ovu problematiku. Mediji koji su analizirani: … Nastavi čitati Izvještaj zasnovan na analizi sadržaja medija u BiH – INFORMATIVNO POKRIVANJE AKTIVITETA NVO SEKTORA, ŽENSKIH PRAVA I ROMSKE PROBLEMATIKE

Istraživački izvještaj ELEMENTI KORUPCIJE NA LOKALNOM NIVOU I MOGUĆNOSTI PREVENCIJE

Medijske inicijative su provele istraživanje iz oblasti prevencije i borbe protiv korupcije sa fokusom na opštinski/gradski nivo vlasti. Prva faza istraživanja je bio uvid u zvanične gradske/opštinske web stranice sredina u kojima se provodi projekat sa ciljem saznanja o njihovom sadržaju i interaktivnosti u smislu prevencije i prijave korupcije i lokalnih akata koji tretiraju to … Nastavi čitati Istraživački izvještaj ELEMENTI KORUPCIJE NA LOKALNOM NIVOU I MOGUĆNOSTI PREVENCIJE