JAVNI POZIV za kreiranje metodologije za medijsko izvještavanje o ženskom liderstvu

JAVNI POZIV za kreiranje metodologije za medijsko izvještavanje o ženskom liderstvu

Objavljujemo JAVNI POZIV za angažovanje konsultanta(ice)

VRSTA KONSULTANTSKE USLUGE: Individualni angažman eksperta(ice) za kreiranje metodologije za medijsko izvještavanje o ženskom liderstvu

OPIS ZADATKA: Osnovni cilj angažmana je izrada metodologije za medijsko izvještavanje o ženskom liderstvu na bazi sadržaja i informacija prikupljenih tokom fokus grupe koja će biti održana u okviru projekta.

  1. Uvodne informacije

Javni poziv se objavljuje u okviru projekta Pandemijski izazovi preduzetnica koji provodi udruženje Medijske inicijative – udruženje za razvoj medija i promociju profesionalnog novinarstva.

Cilj projekta je produkcija i promovisanje 10 preduzetničkih priča iz 10 lokalnih zajednica, koje se primarno vežu za žensko liderstvo. Ukupno će biti kreirano 5 video priča i 5 tekstova koji će uraditi demistifikaciju ženskih liderstva u preduzetništvu. Cjelokupan fokus projektnog prijedloga se veže za pandemiju COVID-19, odnosno predstavljanje izazova koje su žene morale prebroditi da bi ispunile svoje misije u preduzetništvu.

Na kraju projekta će biti kreirana fokus grupa koja će imati za cilj da se prikupe podaci za kreiranje metodologije u vidu priručnika o medijskom izvještavanju ženskog liderstva, koji će biti distribuisan lokalnim medijima, primarno u 10 lokalnih zajednica unutar kojih se implementira ovaj projektni prijedlog.

Projekat je podržan u okviru u okviru projektne aktivnosti „Liderke u akciji: Emancipacija i pružanje usluga u sklopu humanitarnih i urgentnih praksi u vrijeme pandemije“, kao dio projekta Žene na izborima u BiH. Projekat “Žene na izborima u BiH finansira Švedska, a implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

2. Opis zadatka i odgovornosti

Konsultant(ica) će imati sljedeće zadatke i odgovornosti:

– Priprema pitanja i moderiranje fokus grupe koja će biti organizirana online. Za učestvovanje u fokus grupi bit će kontaktirani svi koji ostave, putem društvenih mreža, komentare na medijske sadržaje nastale u okviru ovog projektnog prijedloga, te predstavnici lokalnih zajednica i sve osobe koje budu direktno uključene u kreiranje medijskih sadržaja (preduzetnice, konsultant/ica, novinar/ka, projektna koordinatorica…). Cilj ove fokus grupe je da se kreiraju zaključci koji će biti iskorišteni za kreiranje metodologije za izvještavanje o ženskom preduzetništvu

– Obrada podataka prikupljenih tokom fokus grupe i kreiranje metodologije za izvještavanje o ženskom preduzetništvu koja će biti objavljena online i distribuisana lokalnim medijima prioritetno u 10 lokalnih zajednica koje su targetirane ovim projektnim prijedlogom.

3. Potrebne kvalifikacije:

– Završen minimalno dodiplomski studij društvenog smjera

– Najmanje 10 godina iskustva u izradi i provedbi istraživanja

– Iskustvo u moderiranju fokus grupa

– Iskustvo u pisanju stručnih izvještaja i analiza

4. Očekivani rezultati:

Predviđeno je da u okviru angažmana, konsultant(ica) isporuči sljedeće rezultate:

1.Moderirana fokus grupa koja će biti održana online

2.Kreirana metodologija za istraživačke priče o ženskom preduzetništvu, koja će dugoročno unaprijediti medijsko izvještavanje o ovoj temi

5. Vremenski okvir angažmana

Početak angažmana: 15.11.2021.

Završetak angažmana: 26.11.2021.

6.Rok i način prijave

Biografije sa referencama je potrebno poslati na e-mail bojana@medijskeinicijative.ba sa jasno navedenom oznakom: „PRIJAVA ZA INDIVIDUALNI KONSULTANTSKI ANGAŽMAN“, najkasnije do 11.11.2021. do 15:00h.

U svrhu prijave na javni poziv, zainteresirani konsultanti(ice) dostavljaju sljedeće dokumente:

– Prijava na javni poziv koja sadrži iskazivanje interesa za rad na projektnom zadatku

– Biografija (CV)

– Kratka metodologija izvođenja zadatka

– Finansijska ponuda za provedbu zadatka

7. Evaluacija

Prijave eksperata i njihove biografije će biti evaluirane od strane komisije a u skladu sa sljedećim kriterijima:

FAZA 1: Preliminarna evaluacija prijava na osnovu zadovoljenja kriterija navedenih pod tačkom 3.

FAZA 2: Tehnička ponuda i predložena metodologija provedbe boduje se sa 60% a finansijska ponuda sa 40%

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s