IZVJEŠTAJ O STANJU U BIH U ODNOSU NA SEKSUALNO NASILJE NAD DJECOM

Udruženje Medijske inicijative u saradnji sa Media plan institutom, Udruženjem za saradnju roditelja i škola u BiH i Centrom za mentalno zdravlje, Zenica sačinile su Izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini u odnosu na seksualno nasilje nad djecom. Izvještaj je sačinjen na osnovu podataka o slučajevima seksualne zloupotrebe iz 73 centra za socijalni rad, … Nastavi čitati IZVJEŠTAJ O STANJU U BIH U ODNOSU NA SEKSUALNO NASILJE NAD DJECOM